Ga naar de inhoud
Metareporter » Blog » Onvoorspelbare Games en Nep Hypes

Onvoorspelbare Games en Nep Hypes

Soccer ball on sports field

In deze analyse zal er worden gekeken naar het verschil tussen de kranten die worden bijgehouden op Metareporter.nl van september tot eind november en de berichtgeving/aandacht die online wordt besteed aan games. De artikelen die worden meegenomen in de analyse vanuit de database van Metareporter.nl zijn alle artikelen die worden gevonden met de tag ‘game’, gaan over één (of meer) specifieke game, en niet gaan over een console of producent. Dit alleen al levert meer dan 100 artikelen op. Om de resultaten te kunnen vergelijken met de online berichtgeving en aandacht die er is besteed aan dezelfde games (en andere wellicht) zal er gebruik worden gemaakt van bronnen als Google trends om dit in kaart te brengen. Met deze gegevens kunnen er uitspraken worden gedaan over hoe goed de kranten zijn in het herkennen van een hype, er vanuit gaande dat het bevorderlijk is voor een krant om verslaggeving te doen van een hype.

Wat is een Hype eigenlijk?

“To be considered a media-hype, it seems reasonable that a news wave conforms at least to the following criteria: a key event; a consonant newswave; a sudden increase in reports on comparable cases; and a strong rise of thematically related news.”

Als het gaat om games is het niet van zelf sprekend dat de gehele hype zich binnen de kranten afspeelt. Games zijn immers digitaal en zijn steeds meer met internet verbonden. In principe heeft elke game de mogelijkheid een hype te worden als de bovenstaande kriteria van Vasterman worden aangehouden. Een game heeft altijd een ‘key-event’, namelijk de release van de game zelf, of een uitbreiding daarvan. De game zal worden gereviewed, op een grote of minder grote schaal. Ook als de game succesvol is zullen gamers hun eigen prestaties willen delen, door middel van het maken van walkthroughs, wiki’s, youtube filmpjes, et cetera. Veel gamedevelopers proberen tegenwoordig dan ook een hype te creëren door de game in delen uit te brengen, met zogenoemde downloadable content. Maar waarom zíjn niet alle games hypes? Charlotte Wien en Christian Elmelund-Præstekær zeggen in hun artikel ‘An anatomy of media hypes’ het volgende.

“Not every event has the potential to trigger a media hype: it must, of course, satisfy the general news values, but should also contain some violation of norms, be suitable for public debate and, finally, it must be possible for the media to cover the event from a variety of perspectives. Concerning the structure and dynamics of the media hype, the article concludes that media hypes begin with a trigger event, they last approximately three weeks and come in several, usually three, waves of decreasing intensity.”

Dit verklaart wellicht ook waarom van alle spellen in de kranten er van maar één herhaaldelijk gesproken als daadwerkelijke hype. Er werden events aangeduid in de artikelen; de nachtopenstelling, de speciale acties van winkels als GameMania. Ook bij Hitman en FIFA en Pro Evolution Soccer werd er gesproken van enkele kenmerken van een hype, maar bleef afdoende aandacht uit. Met betrekking tot Assassins Creed werd bijvoorbeeld niet expliciet gesproken van een hype maar werden er wel verschillende perspectieven geboden.

Wat zegt de alwetende?

In Google trends kan er op categorie worden gezocht en zo worden gezien wat binnen die categorie de meest gebruikte zoektermen zijn en welke het meest in opkomst zijn. Google Trends heeft een categorie games, daarbinnen kan worden gezien welke games het meest voorkomen. Deze games heb ik vervolgens in een nieuwe pagina ingevoerd voor Nederland specifiek over het laatste jaar. Omdat er verschillende zoektermen kunnen worden gebruikt voor hetzelfde element zijn de belangrijkste related terms die Google geeft ook toegevoegd, om zo een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de verdeling. Dit levert het volgende op.

Er is op twee manieren gekeken naar de populariteit van verscheidene games op het internet. De eerste manier is reeds besproken (zie Google Trends grafiek hierboven). De volgende manier is door de belangrijkste termen volgens de kranten in te voeren in Google Trends, dit Levert het volgende op. Alleen de belangrijkste vier volgens de krant zijn meegenomen in de onderstaande grafiek. De grafiek beslaat een periode van drie maanden opdat de golven in interesse duidelijk te zien zijn. Aangezien de kranten deze games het belangrijkst achtten gedurende deze drie maanden ga ik er van uit dat er belangrijke ontwikkelingen zijn rondom deze games, hetgeen de periode keuze rechtvaardigt.

De iets minder belangrijke games staan in de onderstaande grafiek. Bij deze grafiek zou het kunnen gaan om ‘mislukte hypes’ omdat er wel aandacht wordt besteed aan de games maar deze aandacht niet aanhoudt. De reden van de aandacht is waarschijnlijk omdat alle titels deel uitmaken van een franchise; ze worden geacht voort te bouwen op in het verleden behaalde successen. Een tweede reden voor deze weergave is simpelweg omdat er anders twee games niet zichtbaar zouden zijn.

Conclusie

Zoals is te zien in de grafiek met de belangrijkste games volgens de krant, hebben drie hiervan de vorm van een hype zoals beschreven door Wien en Elmelund-Præstekær. De betreffende games zijn Need For Speed, Assassins Creed en Call of Duty: Black Ops 2. Vreemd genoeg lijkt FIFA geen hype te zijn volgens deze visualisatie. Als we echter kijken naar de Google grafiek waarin wordt getoond wat er volgens Google Trends de meeste interesse genoot is er een nieuwe speler verschenen; Guild Wars 2 en lijkt ook FIFA 13 toch een populair spel te zijn. Bij Guild Wars 2 is er zelfs4 een tweede en derde golfje zichtbaar. Guild Wars 2 werd echter niet in de kranten als een hype behandeld. Hetgeen misschien niet vreemd is aangezien het om een speciaal soort game (een MMORPG) gaat, wat wellicht minder ‘mainstream’ is en daardoor minder aandacht krijgt door de traditionele media.

Kranten lijken aardig goed te zijn in het herkennen van hypes. Door het onvoorspelbare karakter van games en hun successen kan het voorkomen dat een krant de verkeerde game aandacht geeft. Ze zijn maar één gamehype misgelopen en zoals hierboven reeds vermeld; dit zou kunnen worden verklaard. Wat in deze analyse buiten beschouwing is gelaten, is het effect dat het internet en de kranten op elkaar hebben gehad met betrekking tot de aandacht die er aan de games werd besteed. Dit zou wellicht een interessant vervolg onderzoek kunnen zijn.