Metareporter » Blog » Het Reformatorisch Dagblad: die andere invalshoek?

Het Reformatorisch Dagblad: die andere invalshoek?

Newspapers

Inleiding

Dit semester heb ik met twee anderen alle artikelen uit het Reformatorisch Dagblad bijgehouden die het onderwerp nieuwe media betroffen. Aan het begin van dit semester had ik het vooroordeel dat dit niet zo heel veel werk zou gaan kosten, aangezien het Reformatorisch Dagblad vast niet veel over nieuwe media te melden heeft, en als het iets zou melden over nieuwe media, dat dit slechts feitelijke informatie zal zijn, met weinig eigen insteek. Nu, na alle artikelen in de periode van 5 september tot en met 30 november geaggregeerd te hebben, ben ik benieuwd of mijn vooroordeel een terecht oordeel is. Ik zal daarom gaan onderzoeken of het Reformatorisch Dagblad inderdaad weinig over nieuwe media schrijft, en zal ik kijken of zij relatief meer of minder ANP berichten gebruiken dan de andere kranten die zijn bijgehouden. De reden dat er naar ANP berichten gekeken zal worden, is omdat ANP berichten standaard nieuwsfeiten zijn, die kranten klakkeloos overnemen van het ANP. De krant heeft dus niet kritisch gekeken naar het nieuwsfeit en vindt het nieuws niet belangrijk genoeg om meer aandacht te geven dan een kort ANP bericht. Mocht het Reformatorisch Dagblad inderdaad veel ANP berichten plaatsen, zal dit betekenen dat het weinig waarde hecht aan een uitgebreide nieuwsverslaggeving over nieuwe media.

Dit wordt ook beschreven door Mark Deuze in ‘What is journalism’, waarin hij schrijft over journalistiek als een ideologie:

This ideology is generally referred to as a dominant way in which news people validate and give meaning to their work. (Deuze 446)

Hierin komt duidelijk naar voren dat journalistiek gaat om een ideologie die voor alle journalisten opgaat, waarbij het belangrijk is om aan nieuwsberichten een betekenis te geven. Door bijvoorbeeld ANP berichten te gebruiken in de krant, wordt deze ideologie vergeten.

Methodologie

De data die is gebruikt in deze analyse is afkomstig uit de database van Metareporter. Alle artikelen die zijn geaggregeerd zijn hierin opgenomen. Het gaat bij deze analyse dus om wat Rogers “digitized data” noemt: data die is gedigitaliseerd vanuit de fysieke wereld. In dit geval zijn alle krantenartikelen die over nieuwe media gaan gedigitaliseerd in de database van Metareporter.

Analyse

In de database van Metareporter is gemakkelijk te zien dat het eerste deel van mijn vooroordeel, namelijk dat het Reformatorisch Dagblad minder nieuwe media berichten plaatst in vergelijking met de andere kranten, klopt. Het Reformatorisch Dagblad heeft met 177 berichten het minst aantal nieuwe media berichten geplaatst.

In totaal zijn er 158 ANP berichten verschenen over nieuwe media in de 12 kranten die zijn bijgehouden in de periode 5 september 2012 tot en met 30 november 2012. Dit is slechts een percentage van 4,4% op het geheel aantal geplaatste artikelen over nieuwe media. De vraag is natuurlijk hoe het deze berichten zijn verdeeld over de verschillende kranten. Zijn er van die 158 ANP berichten een groot aantal van bijvoorbeeld en Reformatorisch Dagblad? In onderstaand cirkeldiagram is er gekeken naar hoe de verhoudingen zijn van het totale aantal ANP berichten.

Duidelijk te zien is dat Reformatorisch Dagblad met haar 31 procent het grootste deel van de ANP berichten heeft geplaatst. De andere kranten volgen met percentages van 21% (Het Parool), 17% (Metro), en 15% (De Volkskrant). Verder zijn er zelfs kranten die helemaal geen ANP berichten hebben geplaatst zoals De Telegraaf, het NRC, het Financieele Dagblad, nrc.next en het Nederlands Dagblad.

Om de analyse compleet te maken is er gekeken naar hoe de verhouding van het aantal ANP berichten binnen een krant is, dus: Van het aantal berichten over nieuwe media in een bepaalde krant, hoeveel berichten zijn daarvan een ANP bericht? In onderstaand grafiek zijn de resultaten weergegeven.

Wederom liegen de resultaten er niet om: het Reformatorisch Dagblad heeft veruit het hoogste percentage ANP berichten binnen haar berichtgeving. De rest van de kranten (die überhaupt ANP berichten plaatsten) blijven rond de 10 procent steken, waar daarentegen 28,4 procent van het aantal berichten dat het Reformatorisch Dagblad plaatste, een ANP bericht was.

Bevindingen

Het Reformatorisch Dagblad heeft het volgende als doelstelling:

Nieuws is zelden een losstaande gebeurtenis of een enkel feit. Aan ieder verhaal zit ook een andere kant. Het Reformatorisch Dagblad probeert die andere invalshoek te laten zien. Vanuit Bijbels perspectief, met een open en eerlijke visie. Het dagblad is voor ‘lezers die bewogen en betrokken willen zijn bij alles wat er in de wereld gebeurt’.

Uit deze doelstelling blijkt duidelijk dat het Reformatorisch Dagblad een eigen draai wil geven aan de berichtgeving in de krant. Het liefst worden nieuwsfeiten belicht vanuit een Bijbels perspectief.

Deze doelstelling staat in strijd met wat er in bovenstaande analyse duidelijk naar voren komt. Het Reformatorisch Dagblad plaatst namelijk het minste artikelen over nieuwe media van alle bekeken kranten, en daarbij gebruiken ze de meeste ANP berichten van alle kranten. Het gebruiken van veel ANP berichten wordt vaak geassocieerd met het niet kritisch kijken naar de inhoud van het nieuws. De krant vindt het niet de moeite waard om meer aandacht te geven aan het bepaalde nieuwsfeit en kiest er daarom voor om een ANP bericht te plaatsen. De ideologie die Mark Deuze beschrijft wordt hiermee vergeten. Wat wij hieruit kunnen concluderen is dat het Reformatorisch Dagblad veel minder waarde hecht aan berichten over nieuwe media dan de andere kranten die zijn bijgehouden. Dit blijkt uit het aantal artikelen op zichzelf, maar ook het aantal ANP artikelen die daar deel van uitmaken. De krant doet haar eigen doelstelling, nieuws niet behandelen als een vaststaande gebeurtenis of enkel feit, hiermee te niet. ANP berichten bestaan juist uit een enkel feit. Het Reformatorisch Dagblad zal er goed aan doen om de doelstelling te veranderen, of om de manier van verslaggeving, wat betreft nieuwe media dan, te veranderen. Nu is ‘die andere invalshoek’ slechts terug te vinden in het aantal ANP’s.