Metareporter » Blog » Google in de pers: framing van de privacy

Google in de pers: framing van de privacy

lock and key as symbol for Privacy and General Data Protection Regulation on a notebook computer

Google is sinds jaren de grootste zoekmachine op de wereld, met dagelijks miljoenen mensen die gebruik maken van de online zoekservice. Probeer je eens voor te stellen hoe het internet er uit zou zien zonder zoekmachine; op welke manier zou je dan nog een site kunnen vinden? Directory pagina’s als startpagina.nl waarop het web gecategoriseerd (door mensen) wordt bestaan nog wel, maar door de gigantische hoeveelheid websites op het world wide web is dat haast niet mogelijk, Google zelf is in ieder geval gestopt met het in stand houden van de directory. De niet gecategoriseerde wijze waarop Google door middel van algoritmes als PageRank het mogelijk maakt om  het web te doorzoeken bepaalt zonder twijfel een groot deel de wijze waarop wij gebruik maken van het internet.

Ondanks het feit dat veel mensen Google zullen gebruiken om zich een weg te banen tussen alle sites op het web, roept dit bij veel mensen wel vragen op, voornamelijk met betrekking tot de waarborging van de privacy van de gebruiker. Elke keer als een gebruiker op Google iets zoekt, wordt dit door Google opgeslagen. Op 9 augustus 2012 werd door NRC een artikel gepubliceerd, waarin word gesproken over een boete die Google heeft opgelegd gekregen, met betrekking tot privacy schending. Dit roept vraagtekens op bij de manier waarop Google omgaat met de gegevens die het verkrijgt via de zoektermen die worden ingevoerd.

Het is daarom interessant om te kijken hoe de berichtgeving over Google en privacy is bij de nationale dagbladen. Berichten kranten op een verschillende wijze over Google, met betrekking tot de vraagtekens die gezet worden bij de privacy en gegevens die bekend zijn over gebruikers?

Operationalisering

Om hier een beeld van te krijgen ga ik gebruik maken van de database van metareporter.nl, een website waar nieuwe media studenten van de UvA vanaf begin september 2012 berichtgeving in de dagelijkse nieuwsbladen hebben geaggregeerd. Door middel van deze database , waarin alle nieuwsberichten zijn verzien van tags, kan gemakkelijk gezocht met keywords. Door middel van deze keywords kan ook worden gekeken  welke kranten op welke wijze schrijven over nieuwe media, en in dit geval Google. In geval van onduidelijkheid bij de berichtgeving op metareporter is gebruik gemaakt van de database van lexisnexis.

Om te kijken hoe Google met betrekking tot schending van privacy wordt neergezet in de Nederlandse gedrukte media zal er gebruik worden gemaakt van een frame-analyse. Robert Entman beschrijft deze techniek van alyseren in ‘Framing US Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents’, waarbij Entman kijkt naar de wijze waarop twee verschillende vliegtuigcrashes worden besproken in de media, en of er door de media door middel van bepaalde woorden bepaalde associaties worden gelegd. Het gaat dus niet per se over negatief of positief, maar wel over de wijze waarop een bepaalde gebeurtenis wordt neergezet. Nelsen, Oxley en Clawson omschrijven het daarom als volgt:

“Framing is the process by which a communication source, such as a news organization, defines and constructs a political issue or public controversy”

In het geval van Google zal gekeken worden – door middel van de beschreven frame-analyse – naar bepaalde keywords die voorkomen in de nieuwsberichten, waardoor het mogelijk is om wat te kunnen zeggen over de manier waarop Google met onder andere privacyschending wordt geassocieerd.

Analyse

Jones & Himelboim beschrijven de manier en welke stappen er nodig zijn voor een frame-analyse. In de eerste plaats data verzamelen betrekkende het onderwerp, vervolgens de variabelen bepalen en tot slot het codingframe bepalen, oftewel hoe – in geval van deze analyse – Google als query wordt neergezet in de media.
Volgens Entman worden frames herkent door middel van het zoeken naar bepaalde woorden in de berichten:

“Frames can be detected by probing for particular words”

Deze woorden worden bepaald door het codingframe. In het geval van deze analyse zal er in de berichten over Google gezocht worden naar de volgende keywords: ‘privacy’, ‘privégegevens’, ‘gebruikersgegevens’, en ‘privacybeleid’, om aan te geven hoe Google wordt neergezet in de pers, met betrekking tot privacy en de eventuele schending daarvan.

Het is interessant om te kijken hoe academici Google zien met betrekking tot privacy. Hoewel Richard Rogers niet direct spreekt over privacy geeft hij wel aan dat Google niet per se schuldig is aan het vergaren van informatie over gebruikers, maar wij dat eigenlijk zelf zijn:

“I would like to add that personalization takes the search engine off the hook because the “blame” or responsibility for the results is partly one’s own. Critical examination of search results for their politics of information provision turn inward”

Deze bewering is daarom uiterst boeiend om te vergelijken met de bevindingen die zijn gedaan bij de analyse. Waar Rogers lijkt te suggereren dat het uiteindelijk komt door de gebruiker zelf, kan het best te verwachten zijn dat kranten deze invalshoek niet hanteren en slechts kijken naar de schending van de privacy.

Het is interessant om te kijken hoe academici Google zien met betrekking tot privacy. Hoewel Richard Rogers niet direct spreekt over privacy geeft hij wel aan dat Google niet per se schuldig is aan het vergaren van informatie over gebruikers, maar wij dat eigenlijk zelf zijn:

“I would like to add that personalization takes the search engine off the hook because the “blame” or responsibility for the results is partly one’s own. Critical examination of search results for their politics of information provision turn inward”7

Deze bewering is daarom uiterst boeiend om te vergelijken met de bevindingen die zijn gedaan bij de analyse. Waar Rogers lijkt te suggereren dat het uiteindelijk komt door de gebruiker zelf, kan het best te verwachten zijn dat kranten deze invalshoek niet hanteren en slechts kijken naar de schending van de privacy.

Bevindingen

Op metareporter zijn er maar liefst 174 berichten getagd met ‘Google’, wat betekent dat bijna 5 procent van alle nieuwsartikelen gerelateerd zijn aan Google. Van dit aantal berichten kwamen de volgende aantallen naar voren bij de het toepassen van de keywords op Google.

Van deze berichten bleek er echter wel overlap te bestaan, dus vandaar dat na controle van de berichten er uiteindelijk 18 berichten overbleven. Vervolgens is in detail naar deze berichten gekeken om te kunnen kijken hoe de keywords van invloed zijn op de berichtgeving over Google.
In maar liefst 14 van de 18 gevallen gaat de berichtgeving waarin de keywords zitten over schending van privacy. Dat is nogal opvallend en er kan worden geconcludeerd dat Google erg vaak in combinatie met schending van privacy wordt gezien. Dat blijkt uit de suggestieve berichtgeving die wordt gebruikt in de nieuwsartikelen zoals bijvoorbeeld ‘privacy bij Google in gevaar’, ‘netveiligheid’ en ‘tik op de vingers’, waardoor de suggestie lijkt gewekt dat de meeste kranten privacy van Google zien als een probleem.

Er is een interessant gegeven gevonden met betrekking tot de verschillende kranten die hebben bericht over Google, haast elke krant heeft hierover bericht. De koploper is het NRC, met maar liefst 5 berichten, die allen behoren tot de 14 berichten die praten over schending. De Telegraaf, AD en De Volkskrant staan bij het aantal geaggregeerde nieuwsberichten over nieuwe media in het algemeen (ruim) boven het NRC, maar desondanks staat het NRC bovenaan bij de berichtgeving over Google met betrekking tot de keywords. Daarom kan wellicht worden gesteld dat het NRC een kritische houding heeft ten opzichte van Google, en er in ieder geval meer aandacht aan besteed dan de andere dagbladen.