Metareporter » Blog » De patentenoorlog in de kranten – Creativiteit versus Kapitalisme

De patentenoorlog in de kranten – Creativiteit versus Kapitalisme

Patent is a product identity for legal protection

De patentenoorlog in het mobiele landschap woedt nog steeds voort. In mijn vorige hypeanalyse van de patentenoorlog heb ik geanalyseerd of er over de patentenoorlog als een hype te spreken was. Op dat moment was dat nog niet mogelijk. In mijn analyse kwam ik er achter dat er nog veel meer te analyseren was over de patentenoorlog. Een frame-analyse, waarbij ik kijk hoe de patentenoorlog precies in het nieuws gebracht wordt, is hierbij de volgende stap. Een andere student heeft al bekeken welke kranten pro-Apple en pro-Samsung waren. Op mijn vorige analyse kreeg ik van Gina een tip voor een frame-analyse. Zij wees mij er op dat er een discussie heerst over of copyright een natuurlijk recht is dat de creativiteit van de auteur beschermd of dat het een westerse constructie en een gevolg van het kapitalisme is. Patenten ontstonden ooit om creatieve eigendommen te beschermen maar dit sloeg al snel om. Bij deze analyse zal ik kijken op welke manier de krantenartikelen over nieuwe media uit het Parool geframed worden.

Methode en theorie

Voor deze analyse heb ik dezelfde methode voor het verzamelen van data gebruikt als voor mijn vorige artikel. Voor het verkrijgen van de artikelen heb ik alle artikelen die een aan patent gerelateerde tag (patent, patentenoorlog, patenten, patentschending, patentrecht, patentoorlog, patentzaak, patentruzie, octrooi) hebben verzameld. Op deze manier heb ik voor de periode van 5 september – 30 november 2012 47 artikelen verzameld. Vervolgens heb ik hieruit de artikelen gehaald die uit het Parool kwamen en toen bleven er 6 artikelen over.

Bij een frame-analyse bekijk je op welke manier feiten in het nieuws komen. Het frame waarbinnen een nieuwsbericht gebracht wordt kan sterk bepalen hoe de lezer over een nieuwsfeit denkt. Belangrijk voor framing is sizing. Sizing houdt in dat je bekijkt hoe veel er bericht wordt over een nieuwsfeit. In mijn vorige analyse heb ik bekeken hoe vaak de patentenoorlog in de kranten voorkomt. Hieruit bleek dat de patentenoorlog redelijk vaak in het nieuws kwam, ook als er geen key event plaatsvond. Wanneer we relatief kijken hoe vaak de patentenoorlog in de kranten is geweest zien we dat er 47 van de 3628 artikelen uit de metareporterdatabase over de patentenoorlog gaan, dit is 1,3%. Naast de size zijn de specifieke krantenberichten erg belangrijk voor het bepalen van het frame. Om te bepalen in welk frame een artikel wordt geplaatst kun je bepaalde kernwoorden gebruiken die iets zeggen over het discourse van het artikel. Voor mijn analyse gebruik ik de kernwoorden recht, onrecht, creatief, uniek, design en rechtzaak, zaak, dollar om respectievelijk de natuurlijke, menselijke kant van patenten van de kapitalistische, zakelijke kant te onderscheiden.

Analyse

Wanneer we de zeven artikelen uit het Parool bekijken valt op dat twee van de artikelen zeer kort zijn (slechts 2 zinnen). Het eerste artikel gaat erover dat de rechter heeft bepaald dat ook oudere Samsung telefoons een patent van Apple schenden. Het tweede korte artikel gaat over een opschorting van een rechtszaak tussen Apple en Samsung. Doordat de artikelen kort zijn, zijn ze ook zakelijk. Deze zakelijkheid maakt het lastig om de artikelen binnen een bepaald frame in te delen, de artikelen laten namelijk niet veel doorschemeren. Wanneer je dieper op de woordkeus inzoomed wordt er echter wel meer duidelijk. Dan blijkt namelijk dat er helemaal niet over patenten wordt gesproken als een bescherming van creatieve eigendommen maar dat er heel zakelijk over gesproken wordt. Kort verslag van de rechtszaak zelf blijkt belangrijker dan benadrukken dat de rechtszaak wellicht gevoerd wordt voor bescherming van creatieve of unieke ideeën. Om deze reden deel ik beide korte artikelen in de kapitalistische categorie in.

Het eerste van de vier langere artikelen gaat erover dat Apple er een vonnis bij heeft. De rechter heeft besloten dat de Galaxy Tab van Samsung geen kopie is van de iPad van Apple. Dit artikel haalt een aantal citaten van de rechter aan die beschrijft hoe uniek beide apparaten zijn. Op basis van dit gegeven zou het artikel in de creatieve categorie ingedeeld kunnen worden. Echter gaat het artikel al snel weer over andere rechtszaken die spelen en over het geld dat met een aantal vonnissen gemoeid is. De woorden dollar, zaak en rechtszaak worden hierbij ook regelmatig genoemd. Ook dit artikel is hierdoor in te delen in de kapitalistische categorie. Bij het tweede langere artikel is er niets terug te vinden dat wijst op het feit dat patenten een bescherming van creativiteit zijn. Dit artikel gaat alleen over rechtszaken, hoger beroep en dollars. Hierdoor deel ik ook dit artikel in bij de kapitalistische categorie. In het derde langere artikel wordt er even gesproken over de inhoudt van een patent. Er wordt echter niet gezegd dat dit patent beschermd moet worden omdat hiermee de creativiteit van de ontwerper bewaakt moet worden. Ook dit artikel gaat voornamelijk over geld en de rechtbank. Het laatste krantenartikel gaat over de schikking die tussen HTC en Apple heeft plaatsgevonden. Ook dit artikel gaat alleen over geld en over de kapitalistische kant van patenten waardoor ook dit artikel bij dezelfde categorie als alle andere artikelen wordt ingedeeld.

Alle artikelen in het Parool over de patentenoorlog richten zich dus enkel op de kapitalistische kant van patenten en geven de lezer hiermee ook het idee dat patenten een uiting zijn van de kapitalistische wereld waar het alleen om geld en niet om creativiteit gaat. Wanneer er meer de aandacht werd gelegd op creatieve redenen van het verdedigen van een patent (wanneer deze redenen er zijn) kan de lezer ook op deze manier naar patenten kijken. Momenteel bevinden alle artikelen zich echter in één discourse. In onderstaande afbeelding kun je ook zien wat de dertig meest voorkomende termen waren uit de zes krantenartikelen die ik geanalyseerd heb. Hierbij vallen ook direct de termen zaak, rechter, betalen en vonnis op. Dit zijn allemaal termen die passen bij de kapitalistische categorie. Ook is er geen een term te vinden die te verbinden is aan de creatieve categorie. Deze afbeelding geeft dus goed weer wat er ook uit de analyse is gekomen.

Conclusie

De patentenoorlog is de afgelopen drie maanden regelmatig in de krant behandeld, waarbij de krant belangrijk is voor de beeldvorming van zijn publiek over dit onderwerp. Uit de frame-analyse blijkt dat alle krantenartikelen uit het Parool binnen een kapitalistisch idee over patenten geschreven zijn. Dit zal ook het idee zijn dat zijn lezers overnemen. Lezers zullen niet over patenten denken als een bescherming van creativiteit maar als een bescherming van geld. Het is de vraag of dit ook werkelijk is wat er speelt bij de bedrijven die patentzaken aanspannen. Als het echt zo is dat het de bedrijven enkel om geld gaat, dan is het discourse waarin de artikelen geschreven zijn een goede afspiegeling van de werkelijkheid. Maar het zou zonde zijn als er meer speelt, wat nu niet aan de lezer getoond wordt.