Meteen naar de inhoud
Metareporter » Blog » Framing Apple Maps: dieptepunt in de religie die Apple heet?

Framing Apple Maps: dieptepunt in de religie die Apple heet?

iPhone with map of North America next to Apple Watch with matching map on black background

“Designed by Apple from the ground up, Maps gives you turn-by-turn spoken directions, interactive 3D views, and the stunning Flyover feature. All in a beautiful vector-based interface that scales and zooms with ease.” (Website Apple Maps)

De laatste tijd is er veel aandacht geweest voor Apple Maps. Apple wordt daarin vaak vergeleken met een programma dat eerder is ontwikkeld door Google: Google Maps. Apple maakte eerst gebruik van Google als besturingssysteem voor haar ‘maps’, sinds kort heeft Apple besloten zelf de touwtjes in handen te nemen en gebruik te maken van eigen besturingssysteem iOS, waarmee Apple Maps in het leven werd geroepen. Sindsdien is er veel kritiek geweest op deze nieuwe versie van ‘maps’ zoals in de artikelen Kaarten Apple tjokvol fouten, TomTom kan er niks aan doen, en Apple blundert, TomTom wint. Uit deze artikelen zou men de conclusie kunnen trekken dat Apple Maps nog in de kinderschoenen staat en enige ontwikkeling kan gebruiken. Omdat Google Maps echter al langer bestaat en voorgaande kritieken heeft kunnen verwerken in haar programma, lijkt er geen vraag te zijn naar een nieuwe vorm van maps.

n het artikel Waar is de magie van Apple gebleven uit het Financieele dagblad van 6 oktober 2012, beweert journalist Jeroen Segenhout dat Apple de innovatieve kracht van haar oprichter mist. Hij stelt zichzelf de vraag of Apple in staat is haar koppositie te behouden nu Steve Jobs niet meer aan het roer staat. In het Nederlands Dagblad van 14 september 2012 wordt een voorbeeld gegeven van een blunder van Apple na het overlijden van Steve Jobs. Het artikel Gebruikers iPhone raken de weg kwijt lijkt aan te geven dat Apple Maps een bewijs is van de teloorgang van het bedrijf.

In deze analyse wordt het product Apple Maps van Apple bekeken vanuit een nieuw perspectief. Hoe wordt Apple Maps door verschillende kranten benaderd? Voor deze analyse worden de volgende kranten in beschouwing genomen: het Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De Volkskrant, Het Financieele Dagblad, Het Parool, Metro, Nederlands Dagblad, nrc.next, Reformatisch Dagblad, Spits, en Trouw. Aan de hand van de analyse van een aantal artikelen zal worden gekeken naar de framing van Apple Maps. Door middel van de volgende indeling in deze artikelen zal de framing van Apple Maps worden benaderd: positief over Apple Maps, negatief over Apple Maps, neutraal standpunt betreffende Apple Maps. Deze gegevens zullen in een grafiek worden weergegeven.

Framing

Om een frame-analyse te maken is het noodzaak om het type analyse uit te leggen. In “Theory into Practice: Framing the News, Media and Collective Action” van Charlotte Ryan, Kevin M. Carragee en William Meinhoffer wordt een frame beschreven als ‘de rol die journalistiek speelt in het vormen van betekenis en waarden’. De auteurs zeggen hier het volgende over: “Frames organize discourse, including news stories, by their patterns of selection, emphasis and exclusion.” en “frames select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text.” Volgens de auteurs biedt de media een frame dat ervoor zorgt dat de gemiddelde burger een fenomeen in context kan plaatsen. Ook in “Just a guy in pajamas? Framing the blogs in mainstream US newspaper coverage” bespreken auteurs Jones en Himelboim framing. Zij zeggen het volgende over frames: “They are the outcome of strategic communication decisions; namely what information to select and to give salience to when crafting a message Uit bovenstaande citatenwordt duidelijk dat nieuwsselectie een grote rol speelt in de productie van een frame.

Framing Apple Maps

Om het framework van bovenstaande Nederlandse kranten betreffende Apple Maps te onderzoeken, is er gebruik gemaakt van de LexisNexis database. Om het zoekgebied te beperken is er eerst op Metareporter bekeken welke kranten het meeste over de onderwerpen ‘Apple Maps’, ‘Apple iOS’ en ‘iOS’ hebben geschreven in de periode van 1 september tot en met 30 november 2012.

Deze hoeveelheid aan artikelen hoeft echter niet overeen te komen met die van LexisNexis, maar maakt de zoektocht naar artikelen binnen LexisNexis wel overzichtelijker.

Hieruit blijkt dat we binnen LexisNexis alleen zullen kijken naar de volgende kranten: De Telegraaf, het Financieele Dagblad, Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Metro, Nederlands Dagblad en de Volkskrant. Binnen deze database is er gezocht op ‘Apple Maps’, ‘iOS’ en ‘Apple iOS’ in de periode van 1 september tot 30 november. En bij deze resultaten zal worden gekeken naar de benadering van het artikel, benadert het artikel Apple Maps positief, negatief, of neutraal? Bij deze analyse moet de analyse van de framing van het Algemeen Dagblad helaas buiten beschouwing worden gelaten omdat deze niet vindbaar bleek te zijn binnen LexisNexis. Woorden die in alle onderzochte kranten veelvuldig voorkomen in verband met de zoekterm ‘Apple Maps’ zijn: ‘teleurstelling’, ‘blunder’, ‘fouten’, ‘kritiek’ en ‘klachten’. De term Apple iOS levert in LexisNexis geen zoekresultaten op, ook niet wanneer de termen ‘iOS’ en ‘Apple’ apart worden gebruikt binnen één zoekopdracht. Ook de term ‘iOS’ alleen levert geen zoekresultaten op. Uiteindelijk is besloten alleen de term ‘Apple Maps’ te gebruiken voor de framing van Apple Maps.

De bepaling of een nieuwsbericht positief of negatief tegenover een bepaald onderwerp staat, is een subjectief oordeel. Daarom heb ik gelet op bovenstaande woorden (‘teleurstelling’, ‘blunder’, etc.) om te bepalen in hoeverre een bericht positief, negatief of neutraal tegenover Apple Maps staat. Aan de hand van die resultaten is de grafiek hiernaast tot stand gekomen.

Uit de resultaten blijkt dat Apple Maps door de geselecteerde kranten vooral negatief en soms neutraal wordt benaderd in de periode van 01-09-2012 tot 30-11-2012. Deze manier van berichtgeving zou klanten kunnen beïnvloeden, zodat zij geen gebruik van het product zullen maken in de toekomst. Het NRC Handelsblad heeft van deze kranten de meeste (negatieve) aandacht geschonken aan het onderwerp. Het zou kunnen dat de negatieve kritiek op Apple Maps de economische staat van Apple negatief heeft beïnvloed, maar om deze conclusie te kunnen trekken zal een vervolgonderzoek nodig zijn. Tot die tijd lijkt het merk Apple een religie, men gelooft er gewoon in.