De sok als Smart Object? The Internet of Things in de kledingkast

By Madeline Tosh. http://madelinetosh.typepad.com/

Het overkomt iedereen wel eens en vaak gebeurd het ook op de meest slechte momenten. Je bent je sokken kwijt. Of misschien nog wel erger, je vindt er maar één. Gelukkig heeft de Zwitserse fabrikant Blacksocks hier een oplossing voor bedacht. Volgens het artikel Noodsignaal van zoekgeraakte sok van 20 oktober jl. uit Trouw heeft de sokkenfabrikant een hyper intelligente sok ontwikkeld, ‘smarter socks’, dat een signaal uit zend wanneer deze kwijt of versleten zijn. Vervolgens bestelt hij automatisch tevens een nieuw paar sokken. Super handig natuurlijk, maar hoe werkt dit systeem precies? De sok is voorzien van een communicatie button in de vorm van een RFID (radio-frequency identification) chip. De RFID technologie wordt het meest gebruikt om binnen een paar meter specifieke objecten te identificeren door een ‘battery-free transponder’ of tag aan het object te koppelen.1 Daarnaast heeft de fabrikant een applicatie ontwikkeld die verbinding maakt met de chip. Op deze manier wordt communicatie mogelijk met de desbetreffende sok. De gekoppelde chip is vervolgens uniek voor ieder item. Daarnaast is er ook een applicatie die de ‘zwartheid’ van de sokken meet door middel van een ‘blackometer’. Tenslotte biedt een andere applicatie de mogelijkheid om de slijtage van de sok bij de te houden.2

The Internet of Things 
De zojuist beschreven innovatie lijkt voor sommigen wellicht vrij triviaal. Desondanks kan deze ontwikkeling worden geplaatst binnen een breder theoretisch kader, ‘The Internet of Things’. Visionaire wetenschappers onderzoeken al een lange tijd de mogelijkheden van een wereld die op globaal niveau met elkaar in contact staat door middel van alledaagse objecten, voorwerpen en het internet. In deze blog ga ik nader in op deze theorie en beargumenteer ik dat de recente innovatie ‘smarter socks’ van fabrikant Blacksocks een intrinsieke bijdrage levert aan de ontwikkeling van diverse communicatie technologieën en impliciet ‘The Internet of Things’.

Wat houdt The Internet of Things (hierna: IoT) eigenlijk precies in? De visie van de IoT kent een lange geschiedenis dat allereerst expliciet is benoemd door Kevin Ashton in zijn artikel “That ‘Internet of Things’ Thing” in 1999.

If we had computers that knew everything there was to know about things – using data they gathered without any help from us – we would be able to track and count everything, and greatly reduce waste, loss and cost. We would know when things needed replacing, repairing or recalling, and whether they were fresh or past their best.3

De term werd vervolgens bekend door het werk van het Auto-ID center, dat onder andere werkte met de ‘Radio-frequency identification’ (RFID). Desalniettemin was het artikel van Ashton niet bedoeld om een officiële definitie te geven. Tot op de dag van vandaag heerst er dan ook nog veel discussie over de officiële terminologie.4 Diverse onderzoeksinstanties zoals van de Europese Unie hanteren bijvoorbeeld een alternatieve visie.

The dynamic global network infrastructure with self configuring capabilities based on standard and interoperable communication protocols where physical and virtual ’things’ have identities, physical attributes, and virtual personalities and use intelligent interfaces, and are seamlessly integrated into the information network.5

De IoT kan dus gezien worden als een zienswijze waarin het internet in samenwerking met alledaagse objecten en voorwerpen uiteindelijk integreert in het ‘echte leven’. Daarnaast zou deze ontwikkeling van technologische communicatie systemen het potentieel hebben om het wereldwijde netwerk te revolutioneren. Een essentieel onderdeel hierbij zijn de ‘smart objects’.

Smart objects – that is, autonomous physicial/digital objects augmented with sensing, processing and network capabilities.6

‘Smart objects’ beschikken door ingebouwde sensoren over de mogelijkheid om hun omgeving en context waar te nemen. Hierdoor is het mogelijk om te communiceren met het internet, andere objecten en mensen.7 De mogelijkheden van de IoT lijken dus steeds dichterbij te komen. Ondanks een complexere infrastructuur die de implicatie van de IoT nog daadwerkelijk moet waarborgen, zijn er ontzettend veel voordelen te behalen op het sociale vlak. Denk bijvoorbeeld aan auto’s die met elkaar op de snelweg kunnen communiceren om zo de veiligheid te handhaven. Of denk aan een manier om de energie in huizen beter te reguleren. Ook ouderen kunnen hulp krijgen in hun alledaagse leven door bijvoorbeeld ‘Ambient Assisted Living’ (AAL).8 Desalniettemin brengt de IoT ook belangrijke risico’s met zich mee die regelmatig ter discussie staan in het publieke debat. De acceptatie en implementatie van IoT hangt bijvoorbeeld mede af van de ontwikkeling van veiligheid en privacy van de gebruikers. Een potentieel probleem dat wordt aangedragen door Carlo Maria Medaglia en Alexandru Serbanatie is de fundamentele afwezigheid van een algemeen communicatie standaard.9 De vergaring van informatie binnen de IoT gebeurd primair door middel van de RFID technologie en Wireless Sensor Networks (WSN). De meest gebruikte RFID implementaties maken namelijk gebruik van passieve tags. Een passieve tag maakt draadloos een koppeling met een specifiek item, waardoor deze vervolgens kan worden waargenomen.  ((Medaglia, Carlo Maria., Alexandru Serbanati. ‘An overview of Privacy and Security Issues in the Internet of Things’. The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications. Springer Science + Business Media. 2010)) Wanneer het RFID systeem geïmplementeerd wordt binnen de IoT brengt dit een aantal privacy risico’s met zich mee.

In RFID systems, the reader never authenticates and tags are by default set to respond to the interrogation of any compliant reader, which poses a concrete threat to privacy.10

Zowel bevoegde als onbevoegde gebruikers zijn dus in staat om de opgeslagen data te lezen. Aangezien het basis principe van de IoT is gebaseerd op het idee van gedeelde communicatie door middel van fysieke objecten en media, is de veiligheid van het systeem dus moeilijk te garanderen.11 Er kan uiteraard nog dieper worden ingegaan op de technische details van de RFID en de bijhorende privacy issues. Echter, deze voorbeelden zijn aangedragen om te laten zien dat de IoT niet alleen een utopische visie behelst, maar tevens vatbaar is voor diverse negatieve gevolgen. Toekomstig onderzoek zou dan ook rekening moeten houden met deze aspecten, om zodoende de privacy en veiligheid van de gebruiker te waarborgen.

De Zwitserse sokkenfabrikant Blacksocks heeft met de ontwikkeling van de ‘smarter socks’ een stap in de goede richting gezet omtrent de ontwikkeling van ‘The Internet of Things’. Desalniettemin moet een complexere technologische infrastructuur zorgen voor de daadwerkelijke implementatie van de IoT. De ontwikkelingen op het gebied van communicatie technologieën biedt de samenleving echter veel mogelijkheden. Tim Berners Lee benadrukte deze tevens in zijn Ted Talk over ‘Linked Data’. De samenleving draait voornamelijk om het principe van verbinden. En daar waar een verbinding is, is tevens macht te vinden. De toekomst zal echter uitwijzen op wat voor manier, en door wie deze ‘macht’ zal worden toegepast.

 1. Mattern, Friedemann. Christian Floerkemeier. ‘From the Internet of Computers to the Internet of Things’. Buchman Festschrift. Springer-Verlag, berlin, Heidelberg. 2010 []
 2. http://www.blacksocks.com/us/smartersocks_us.htm []
 3. Ashton, Kevin. That ‘Internet of Things’ Thing. RFID Journal. 2009. http://www.rfidjournal.com/article/view/4986 []
 4. Kranenburg, Rob van., Erin Anzelmo., Alessandro Bassi., Dan Caprio., Sean Dodson., Matt Ratto., ‘The Internet of Things’. First Berlin Symposium on Internet and Society. 2011. http://www.theinternetofthings.eu/sites/default/files/%5Buser-name%5D/The%20Internet%20of%20Things.pdf []
 5. Vermesan, ‘Internet of Things. Strategic Research Roadmap’. 2009. http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/IoT_Cluster_Strategic_Research_Agenda_2009.pdf []
 6. Kortuem Gert., Fahim Kawsar., Daniel Fitton., Vasughi Sundramoorthly. ‘Smart Objects as Building Blocks for the Internet of Things’. IEEE Computer Society. 2010 []
 7. Mattern, Friedemann. Christian Floerkemeier. ‘From the Internet of Computers to the Internet of Things’. Buchman Festschrift. Springer-Verlag, berlin, Heidelberg. 2010 []
 8. Mattern, Friedemann. Christian Floerkemeier. ‘From the Internet of Computers to the Internet of Things’. Buchman Festschrift. Springer-Verlag, berlin, Heidelberg. 2010 []
 9. Medaglia, Carlo Maria., Alexandru Serbanati. ‘An overview of Privacy and Security Issues in the Internet of Things’. The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications. Springer Science + Business Media. 2010 []
 10. Medaglia, Carlo Maria., Alexandru Serbanati. ‘An overview of Privacy and Security Issues in the Internet of Things’. The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications. Springer Science + Business Media. 2010 []
 11. Medaglia, Carlo Maria., Alexandru Serbanati. ‘An overview of Privacy and Security Issues in the Internet of Things’. The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications. Springer Science + Business Media. 2010 []
Dit artikel is geschreven door op 01/11/2012 en is terug te vinden onder Metareports, Trouw, WG03. Het artikel is getagged met , , , , , , .
Blijf op de hoogte van reacties middels RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achter laten, of een trackback vanaf je eigen site maken.

6 Responses to “De sok als Smart Object? The Internet of Things in de kledingkast”

 1. RoxanneMarkus on 05/11/2012 at 12:56

  Hi Saskia, erg interessant stuk! Je hebt IoT op een structurele manier uiteen gezet waardoor het erg duidelijk overkomt.

  Het eerste wat in mij op kwam bij het lezen van je stuk is dat de data die vergaard wordt bij IoT ook bijdragen aan de data body van Rogers of de data double van Poster. Dit heeft natuurlijk als gevolg dat privacy issues een grote rol gaan spelen. Denk jij dat de IoT een nuttige technologische vooruitgang is of dat het iets is waar juist veel problemen van gaan komen? Zelf denk ik namelijk dat veel mensen niet zitten te wachten op smart objects zoals ‘smarter socks’. Het lijkt me een beetje overbodig om altijd te weten waar je sokken zijn en of ze wel goed zwart zijn. In plaats van sokken zou het nuttiger zijn om een RFID chip in bijvoorbeeld sleutelhangers te plaatsen. Maar ja wie weet worden ‘smarter socks’ wel de toekomst!

 2. SaskiaKok on 05/11/2012 at 18:02

  Dankjewel Roxanne!

  Dat is inderdaad ook een van de argumenten die tegen de Internet of Things wordt gebruikt. Ik geloof echter wel dat de IoT uiteindelijk de toekomst wordt. De vraag is alleen op wat voor manier dit tot uiting komt. Privacy kwesties moeten wel een onderdeel blijven van het publieke debat, net zoals de vraag wie (of niemand) uiteindelijk de ‘controle’ zal hebben over de IoT.

  Een chip in je sokken gaat misschien wat ver, maar in mijn sleutels zou dit zeker wel handig zijn! Maar goed, dan kan natuurlijk ook de vraag worden gesteld waar precies de grens ligt van de daadwerkelijke implementatie van de IoT. Persoonlijk ben ik dus wel een voorstander van technologische ontwikkeling en zeker op het gebied van IoT. Het kan bijvoorbeeld ook erg nuttig zijn in ziekenhuizen of bij de hulp van ouderen (zoals ik al eerder in mijn blog aangaf).

 3. EminaBricic on 05/11/2012 at 23:33

  Erg duidelijk gestructureerd verhaal inderdaad. Persoonlijk denk ik dat men niet een eigen keuze zal hebben als het gaat om de vraag of ze IoT wel of niet in hun leven willen hebben. Ik denk dat het op een gegeven moment net zo vanzelfsprekend zal zijn als een bankrekeningnummer. Ook denk ik dat het privacy debat op den duur wel zal afnemen; als iets steeds meer en meer alomtegenwoordig en vanzelfsprekend wordt verzetten mensen zich er niet meer tegen. Daarom zijn juist de prille jaren van dit soort ontwikkelingen cruciaal; nu zijn mensen nog kritisch en alert genoeg om bepaalde grenzen te stellen wat betreft deze technologie. Ik persoonlijk denk dat IoT grote voordelen met zich mee kan brengen, maar dat er hele duidelijke richtlijnen moeten worden gesteld wat betreft het behandelen van de informatie.

 4. SvenScholte on 06/11/2012 at 00:09

  Je geeft een heel helder beeld van een ontwikkeling die heel erg tot de verbeelding spreekt! Ik denk dat het onvermijdelijk is dat we de kant van een Internet of Things op gaan. Want zoals Kevin Ashton ook stelt, ookal brengen we met zijn alleen veel tijd online door, ons dagelijks leven speelt zich af tussen de dingen. Dromen van het willen ontsnappen naar een cyberwereld liggen achter ons, we zijn nog altijd onlosmakelijk verbonden met de fysieke wereld. Met zijn allen gaan leven in een virtuele wereld lost bovendien geen maatschappelijke problemen op, iets waar Internet of Things juist wel bij kan helpen (zie bijvoorbeeld de Blogjects van Bleecker, in mijn blog van een paar weken geleden: http://metareporter.nl/2012/10/11/clara-2-0-internet-of-things-op-zijn-lelijkst).

  Wat privacy betreft is het denk ik van belang dat we ons vooral bewust blijven maken van de manier waarop we informatie die we vrijgeven, zoals we dat nu al met het huidige internet proberen te doen. Zaken als controle liggen denk ik ingewikkelder. Het internet zoals we het nu kennen is van nature open en vrij, en de heldere geesten van de wereld proberen dit ook zo te houden (netneutraliteit en dergelijke). Maar de fysieke wereld is onderhevig aan heel andere regels en manieren van organisatie. Ik ben benieuwd wat er gebeurt wanneer online en offline steeds meer met elkaar vermengd raken.

 5. SaskiaKok on 06/11/2012 at 00:39

  Bedankt voor jullie reacties.

  @ Emina. Volgens mij is een ontwikkeling zoals de IoT inderdaad niet tegen te houden. Wellicht neemt het privacy debat af, hoewel ik me af vraag of dit niet altijd een aspect is dat ter discussie staat in de maatschappij. Het ‘onbekende’ boezemt namelijk vaak ook angst in. Kritisch denken en het wellicht geven van informatie/educatie over de IoT geeft men hopelijk wel het bewustzijn dat nodig is bij deze ontwikkeling.

  @ Sven. Inderdaad, de IoT manifesteert zich natuurlijk al voor een groot deel in de maatschappij. De mogelijkheden die je schetst in je eigen blog over ‘gecombineerde data van meerdere dieren’ maakt mij overigens wel enthousiast over de IoT. De sociaal maatschappelijke voordelen kunnen ons op deze manier veel verder brengen!

  Het idee van privacy blijft volgens mij altijd wel een onderdeel van het publieke debat. En inderdaad, we zijn daar nu ook al bewust van en ik denk dat dit ook wel blijft. Je ziet overigens nu al wel dat het internet in veel landen wordt gecensureerd en wordt beperkt. Hopelijk wordt dit uiteindelijk wel aan banden gelegd. Controle is daarnaast inderdaad ook erg ingewikkeld, en tevens moeilijk te traceren.

  Ik ben bovendien ook zeer benieuwd naar de situatie wanneer online en offline daadwerkelijk met elkaar integreert. De regels van het ‘online leven’ en de visie van het ‘vrije internet’ maakt het in ieder geval wel een complexe discussie.

Trackbacks

Leave a Reply

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags