De kwaliteit van dagbladen

Nieuwe media worden steeds belangrijker in het dagelijks leven. Vroeger las je een boek, las je nieuws in een krant, en keek je wat er op dat moment op televisie was. Vroeger is een jaar of 20 geleden, maar het lezen van een e-book, het lezen van nieuws op een lekwebsite en het kiezen van de filmpjes die je zelf…

New media sections as indicators: De effecten van katern ontwikkeling

Abstract
Uit eerder onderzoek blijkt dat het aanmaken van onderwerps-gerichte katernen een stijging van het totale aantal onderwerps-specifieke artikelen als gevolg heeft. Voor de data van metareporter.nl is een visualisatie gemaakt waarmee deze aaname wordt getoetst voor Nederlandse kranten over een periode van drie jaar. Terwijl de data geen eenduidige conclusies toelaat, lijkt het erop dat deze stelling ook

The Butterfly Effect: Over causaliteit

Het begint met een vlinder

Afbeelding 1. Butterfly Effect (olieverf) 2010 – Mia Tarducci Henry

“Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas?” In 1972 bedacht Philip Merilees deze titel voor een lezing die zijn collega Edward Norton Lorenz zou geven voor de American

Berichtgeving omtrent Hyves en Facebook in verschillende Kranten.

In de afgelopen analyses heb ik bekeken in hoeverre er te spreken is van een verschil in de mate van berichtgeving over Hyves en Facebook door de jaren heen.  Hierbij heb ik een analyse gedaan met de database van metareporter en heb ik eerst gekeken hoe de mate van berichtgeving tussen 2008, 2009 en 2010 is veranderd. vervolgens ben ik…

RefDag vs RefDag.nl

Het Reformatorisch Dagblad (RD) verloochent zijn idealen door het gebruik van relatief veel ANP-berichten. Dat was in grote lijnen de conclusie van mijn vorige twee posts. Desalniettemin bleven er vragen naar boven komen, hetzij via mijn eigen onderzoek, hetzij via de reacties van onder andere Pieter Ariese en Gijsbert Bouw. In één van de reacties van…

De TMG-Hyves-deal in de pers. NRC domineert.

Over de overname van het sociaal netwerk Hyves door de Telegraaf Media Group (TMG) is al veel geschreven. In onze database zitten rond 18 artikelen over het onderwerp uit de week waar TMG Hyves heeft gekocht. Het was een hot topic op Twitter, onder #deletejehyves lieten veel twitteraars horen hoe ontzettend klaar zij met Hyves in het algemeen,…

Google. Corporate Responsibility of Responsibility of the Crowd?

Twee weken geleden hebben we de tekst The Googlization of Everything. (And Why We Should Worry) van Siva Vaidhyanathan gelezen. Wat onder andere in deze tekst aan bod komt is de mate van verantwoordelijkheid die Google al dan niet zou hebben aangaande de controle van persoonsgegevens in het bijzonder maar overstijgend de controle over het web.
Interessant is de…

Onverwacht veel nieuwe media aandacht in Ref. Dagblad

Als niet lezer, zou je het in eerste instantie niet denken. Het Reformatorisch Dagblad staat op de tweede plek met het aantal artikelen over nieuwe media in onze database. De enige krant die er nog voorbij gaat is de Pers. Mijn gedachtegang ging voor het zien van de database alsvolgt: het Reformatorisch Dagblad is een christelijk georiënteerde krant en zal dus vrij…

De berichtgeving over nieuwe media in de krant

Inleiding
Vorige week heb ik gekeken naar de nieuwe media journalist en of we deze kunnen profileren aan de hand van informatie die online te vinden is. Hieruit bleek dat het duidelijk was wie de meeste artikelen over nieuwe media schreef maar dat het lastig is om hiervan een profiel te creëren op basis van online informatie. In…

Is het wel zo makkelijk?

Reeds enkele maanden zijn wij bij Metarepoter bezig om de kranten die Nederland rijk is in een database te krijgen. Hierbij concentreren wij ons op de Nieuwe Media artikelen en er wordt zo nauwkeurig mogelijk getagged, zodat verdergaand onderzoek gemakkelijk gemaakt wordt. Deze gedachtegang suggereert dat er uit deze eindeloze reeks aan artikelen en tags bepaalde veronderstellingen gehaald kunnen worden.…