RefDag vs RefDag.nl

Het Reformatorisch Dagblad (RD) verloochent zijn idealen door het gebruik van relatief veel ANP-berichten. Dat was in grote lijnen de conclusie van mijn vorige twee posts. Desalniettemin bleven er vragen naar boven komen, hetzij via mijn eigen onderzoek, hetzij via de reacties van onder andere Pieter Ariese en Gijsbert Bouw. In één van de reacties van…

Metareporter vs LexisNexis

De tekst “Finding news stories: A comparison of searches using LexisNexis and Google News” is een database analyse waarin David A. Weaver en Bruce Bimber twee online nieuwsdatabases analyseren. Ze vergelijken de nieuwsartikelen in LexisNexis en Google News over een periode van vijf jaar, aan de hand van de tag nanotechnologie. De vergelijking van databases is…

Metareporter-data onbetrouwbaar?

Zoals inmiddels wellicht bekend mag zijn, is deze site naast een blog over de berichtgeving over nieuwe media in de Nederlandse schrijvende pers ook een database die constant wordt bijgewerkt. In die database staan – in principe – alle artikelen die sinds begin september 2010 zijn geschreven over nieuwe media in de kranten De Pers, Reformatorisch Dagblad, NRC Handelsblad, De…

Bits of Freedom, wie kent ze (niet)?

In een vorige analyse heb ik onderzocht hoe het gesteld is met de berichtgeving in de Nederlandse pers omtrent de zaken waar Bits of Freedom (BOF) voor strijdt (privacy en vrij en veilig internet). Uit die analyse bleek dat die berichtgeving relatief behoorlijk karig was, maar BOF beweert iets anders. Zo stellen ze op hun website