Aandacht voor Stuxnet

Hoewel er al eerder artikelen over waren verschenen, kwam rond 24 september 2010 het nieuws naar buiten dat een computerworm (of specifieker, botnet), getiteld stuxnet, de computersystemen van de Iraanse kerncentrale Bushehr geïnfecteerd zou hebben. Dit nieuws leidde tot grote commotie op internationale nieuwssites, waar de mogelijke gevolgen, daders en motieven breeduit bediscussieerd werden. Hoewel er…

RefDag vs RefDag.nl

Het Reformatorisch Dagblad (RD) verloochent zijn idealen door het gebruik van relatief veel ANP-berichten. Dat was in grote lijnen de conclusie van mijn vorige twee posts. Desalniettemin bleven er vragen naar boven komen, hetzij via mijn eigen onderzoek, hetzij via de reacties van onder andere Pieter Ariese en Gijsbert Bouw. In één van de reacties van…

Metareporter vs LexisNexis

De tekst “Finding news stories: A comparison of searches using LexisNexis and Google News” is een database analyse waarin David A. Weaver en Bruce Bimber twee online nieuwsdatabases analyseren. Ze vergelijken de nieuwsartikelen in LexisNexis en Google News over een periode van vijf jaar, aan de hand van de tag nanotechnologie. De vergelijking van databases is…

Metareporter-data onbetrouwbaar?

Zoals inmiddels wellicht bekend mag zijn, is deze site naast een blog over de berichtgeving over nieuwe media in de Nederlandse schrijvende pers ook een database die constant wordt bijgewerkt. In die database staan – in principe – alle artikelen die sinds begin september 2010 zijn geschreven over nieuwe media in de kranten De Pers, Reformatorisch Dagblad, NRC Handelsblad, De…

Bits of Freedom, wie kent ze (niet)?

In een vorige analyse heb ik onderzocht hoe het gesteld is met de berichtgeving in de Nederlandse pers omtrent de zaken waar Bits of Freedom (BOF) voor strijdt (privacy en vrij en veilig internet). Uit die analyse bleek dat die berichtgeving relatief behoorlijk karig was, maar BOF beweert iets anders. Zo stellen ze op hun website

Stuxnet in LexisNexis

In deze analyse bekijk ik de aandacht voor het stuxnet incident, echter deze keer binnen de database van LexisNexis . Dit onderzoek doe ik binnen dezelfde onderzoeksperiode als mijn Metareporter onderzoek, te weten van 21 september tot en met 11 december. Ook maak ik gebruik van dezelfde relevante zoektermen (of een combinatie van), die ik gevonden had in…