BELANGRIJKSTE ONTHULLINGEN

- Grote zorgen om de veiligheid van het nucleaire materiaal in Pakistan . Zou in handen van terroristen kunnen vallen.

WikiLeaks kan alleen bestaan in het Westen

Een van de belangrijkste columnisten in Amerika is Thomas Friedman van de New York Times. Hij is een scherpzinnig mens die interessante boeken heeft geschreven. Hij schrijft veel over het milieu en het gevaar van opwarming van de aarde. Friedman is ook een hypocriet. Hij heeft de mazzel gehad een schatrijke vrouw te hebben getrouwd, en hij woont in een

Is Julian Assange van Wikileaks een gevaarlijke informatiefundamentalit of een digitale vrijheidsstrijder? De hele wereld is verdeeld, en in Nederland is dat niet anders. Uit beide kampen een betoog.

Meest censuur op internet in Myanmar

Internet wordt het zwaarst gecensureerd in Myanmar. Daarna wordt het meeste censuur via internet gepleegd in China, Iran, Noord-Korea, Turkmenistan en Vietnam.

WikiLeaks vooral gevaar voor Arabische wereld

Na 11 september had TonyBlair omde veertien dagenvideo-conferentiesmet president GeorgeBush. Tijdens een vandie sessies nadat een aantal brievenover gevoelige vorige sessie warengelekt, stopte Bushmidden in zijnzin, keek door de camera naar dejonge ambtemaar die aantekeningenzat temaken op nummer 10 enzei; ‘schrijf dat zorgvuldig op.

Nucleair expert Iran gedood

Dat meldt de

Documenten zegen voor Israël

JERUZALEM/TEL AVIV Hij zal het natuurlijknooit doen, al was het alleenmaar omgrote vriend Amerika niette schofferen,maar als er één regeringsleideris dieWikiLeaker JulianAssange dankbaarmag zijn, dan ishet Benjamin Netanyahu. Uit de lawineaan gelekte geheime Amerikaansedocumenten blijkt dat in deArabische wereld flinke angst bestaatvoor de nucleaire dreiging vanIran. Een dreiging die wellicht alleenmetmilitairgeweld kan wordenafgewend. En laat dat nu preciesde boodschap

Een kijkje in de keuken

Wikileaks zorgt voor diplomatiek gedonder. Wereldwijd is er gisteren deels onthutst, deels opvallend kalm gereageerd op de publicatie van vertrouwelijke Amerikaanse overheidsdocumenten door de website WikiLeaks.

Spel van geheime diensten’

Uitgerekend de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad is de eerste wereldleider die een reactie geeft op de WikiLeaks documenten. Een paar uur nadat een sleutelfiguur in het Iraanse nucleaire programma in hartje Teheran is opgeblazen, geeft hij ook nog eens toe dat westerse landen succesvol sabotage hebben gepleegd op het uraniumverrijkingsprogramma.

Amerikaanse propaganda. Zo noemt Iran de documenten.

Arabische leiders zijn collectief in grote verlegenheid gebracht door de onthullingen van WikiLeaks. De VS belden zondag de halve wereld af. Uit de door WikiLeaks geopenbaarde stukken, blijkt dat Irans buurlanden van zijn kernprogramma af willen.