Stuxnet en trends over tijd

Bij de voorgaande onderzoeken naar de aandacht voor het stuxnet incident, was de enige temporele dimensie de afgebakende periode 21 september tot 11 december, die voortkwam uit de gevonden artikelen in de Metareporter database. In deze analyse benader ik de aandacht echter juist vanuit dit perspectief van tijd, om te bezien of er een verschil bestaat tussen de trends in de gedrukte pers en de online interesse; en of er iets valt te zeggen over de verhouding tussen interesse vanuit de blogosphere ten opzichte van de interesse vanuit het ‘algemene’ web. Voor dit onderzoek maak ik gebruik van dezelfde data set die ik heb samengesteld tijdens mijn eerdere analyses (op basis van de Metareporter en LexisNexis database), gecombineerd met grafieken die de ontwikkeling laat zien in online aandacht over 2010.

google trends

Zoals hierboven te zien (in de grafiek verkregen door middel van Google Trends) begint er aandacht naar het onderwerp stuxnet vanaf half juli, maar neemt deze in september snel toe, met een absolute piek rond eind september. Hierna neemt de interesse ook weer snel af, maar blijft deze in de rest van het jaar (maar met name in de maand november) aanwezig. De letters A,B en C zijn in deze grafiek verbonden aan belangrijke nieuwsitems op internationale nieuwssites, waardoor de online interesse grotendeels gerelateerd lijkt te zijn aan nieuwspublicaties.
Als we kijken naar het verloop in aandacht binnen de blogosphere (met behulp van een trendanalyse van Blogpulse, zie grafiek hieronder) valt eenzelfde verloop op, maar is de afname in interesse rond begin oktober niet zo lineair als bij de Google Trends grafiek en is de activiteit in november nog duidelijker aanwezig.

blogpulse trend

Als we naar de verdeling kijken binnen de dataset op basis van de Metareporter database, valt op dat van de 32 gevonden artikelen: 7 artikelen op de dagen 24-25 september verschenen zijn (22%), 7 artikelen op de specifieke datum 27 september (22%) en 6 artikelen op de dagen 29 september tot en met 2 oktober (19%). In de periode tussen 24 september en 2 oktober worden dus 63% van alle artikelen gepubliceerd, wat in overeen komt met de trends die geschetst zijn in bovenstaande figuren. De afname die rond het begin van oktober goed te zien is in bovenstaande grafieken, is echter niet terug te vinden in deze data, aangezien hier toch nog 19% van alle artikelen worden gepubliceerd. Wat ook niet overeenkomt is de aanhoudende interesse gedurende de maand november en december: er worden in de maand november volgens de Metareporter database slechts vier artikelen gepubliceerd (en in de maand december zelfs geen enkele), terwijl er een min of meer constante interesse terug te vinden is in de aandacht op het internet.

De dataset geproduceerd uit de database van LexisNexis komt (met aanzien tot de nationale dagbladen) grotendeels overeen met die van Metareporter, zij het dat er meer artikelen gevonden zijn. Deze artikelen zijn met name in de maanden oktober en november gepubliceerd, met een enkele publicatie in de maand december. Dit nuanceert de verdeling enigszins en brengt de trend van publicaties nog meer in lijn met de trend die gevonden bij Google Trends: een min of meer constante gemiddelde interesse in de maand november. Ook als we alleen kijken naar de regionale dagbladen, zien we dat deze gelijk loopt met de trend zoals gevonden in Google Trends: 56% van de gepubliceerde artikelen valt in de periode 25 september tot 1 oktober.

Deze resultaten laten zien dat de aandacht naar het stuxnet incident dezelfde trend beloopt bij zowel de gedrukte media, de blogosphere en de algemene online interesse. Hierbij lijkt het aanneembaar dat de fluctuaties in interesse op het web en in de blogosphere tot zekere hoogte reacties zijn op nieuwsitems, maar dat deze interesse ook blijft bestaan als er minder over wordt gepubliceerd (zoals in de maanden november en december het geval is). In theorie zou het verschil tussen de twee grafieken een idee kunnen geven over de stijging van de ‘pure’ online aandacht (aandacht van buiten de blogosphere). Deze vergelijking wordt echter belemmerd door het verschil in maatstaven langs de verticale as bij de twee grafieken: omdat deze maten niet hetzelfde zijn (en daarnaast relatief van aard zijn, op basis van niet overeenkomende absolute waarden) kan dit verschil in aandacht, maar ook de relatieve verandering of ‘steilheid’ van de twee grafieken, niet goed met elkaar vergeleken worden voor gedetailleerdere observaties.

Dit artikel is geschreven door op Tuesday, November 30th, 2010 en is terug te vinden onder Analyse, WG03. Het artikel is getagged met, , , , , .
Blijf op de hoogte van reacties middels RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achter laten, of een trackback vanaf je eigen site maken.

Leave a Reply

Nieuwe media in de pers

Welke nieuwsbron besteedt de meeste aandacht aan nieuwe media? Een overzicht.

KrantenArtikelenMetareports
De Pers38450
NRC Handelsblad31826
Spits27621
Reformatorisch Dagblad26011
Het Parool2416
De Telegraaf23824
De Volkskrant20144
NRC Next19243
Het Financieele Dagblad1778
Metro1475
Algemeen Dagblad1005
Trouw9811

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags