Kranten op en over Twitter: (g)een verband?

Twitter tippingHoewel kranten hun papieren oplagen nog steeds zien dalen, is het spel nog niet uitgespeeld. Integendeel, de sociale media vormen een nieuwe kans, een nieuw instrument en een nieuw domein voor de geprofesionaliseerde journalistiek om nieuws aan de man te brengen. In deze analyse ga ik op zoek naar de aanwezigheid van onze twaalf kranten op Twitter en vraag ik mij af hoe de activiteit en populariteit op Twitter samenhangt met de berichtgeving over Twitter.

Of het nou een laatste stuiptrekking of ferme heropleving is, de bedrijvigheid van kranten op het internet laat zien dat zij zich nog niet gewonnen geven. De massale adoptie van sociale media biedt nieuwe perspectieven en maakt het voor kranten mogelijk om de lezer op geheel nieuwe wijze te bereiken.

Social media gives any business an interactive channel to communicate with its current and future customers. For newspapers, that channel can increase the chances of survival in a market where commoditized information has diminished the value of individual brands.1

Social media strategist en blogger Woody Lewis is optimistisch. Door de interactiviteit van de sociale media kunnen kranten hun lezers opnieuw aan zich binden en verlagen zij de drempel voor nieuwe potentiële lezers. Twitter is een goed voorbeeld van zo’n medium dat het volgen van kranten toegankelijk en effectief maakt. Tweets zijn kort, snel en to the point, maar hebben in het geval van kranten nog steeds dezelfde betrouwbare bron zoals we die in de traditionele krant vonden. Twitter noemt zichzelf “the best way to discover what’s new in your world.” Een nieuw nieuwsmedium lijkt zijn intrede te hebben gedaan.

Maar in hoeverre hebben de Nederlandse kranten Twitter omarmd? Gelukkig maakt Twitter het makkelijk om hier informatie over te vergaren. The Archivist geeft zelfs inzicht in de statistieken van willekeurige zoektermen in Twitter, maar zover zullen we in deze analyse niet gaan. Het aantal tweets geeft een indicatie van de activiteit van kranten op Twitter en het aantal followers laat zien hoe groot de populariteit op het medium is. Het doel is om deze gegevens uiteindelijk te verbinden aan de berichtgeving over Twitter in de gedrukte kranten van de afgelopen drie maanden, waarover de database van Metareporter ons meer kan vertellen. Vertonen kranten die op papier veel aandacht aan Twitter besteden ook een grotere activiteit op Twitter? En zorgt een hogere berichtgeving bij wijze van ‘reclame’ voor een grotere populariteit op hetzelfde medium?

Ik begin mijn analyse op Twitter, om de activiteit en populariteit van de kranten te peilen. Na een zoektocht naar de accounts van de kranten, heb ik die van elf van de twaalf kranten kunnen vinden. Alleen het account van het Reformatorisch Dagblad blijft uit. Zie hieronder een interactieve visualisatie van het aantal tweets dat de kranten vanaf hun Twitter-accounts hebben verspreid.

De Telegraaf vertoont met afstand de grootste activiteit op Twitter. Hierop volgt Trouw, met net iets meer dan de helft van het aantal tweets van De Telegraaf. Het NRC Handelsblad, De Pers en De Volkskrant hangen rond een gemiddelde waarde en de rest van de kranten heeft een relatief laag aantal tweets. Het aantal tweets zegt echter niets over de populariteit onder Twitteraars, waar de kranten niet direct invloed op hebben. Het aantal followers geeft ons hier wel een indicatie van. Onderstaande visualisatie toont het aantal followers van de kranten op Twitter.

NRC Next is duidelijk de meest populaire krant op Twitter, op de voet gevolgd door De Telegraaf, het NRC Handelsblad, De Volkskrant en De Pers. Opvallend is dat het Financieele Dagblad en het Algemeen Dagblad nog redelijk veel followers hebben aangetrokken, terwijl het aantal tweets dat zij hebben vespreid veel lager ligt dan bij de andere kranten. De kranten worden intotaal 54.815 keer gevolgd, we kunnen verwachten dat dit aantal de komende tijd nog wel zal stijgen.

Nu over naar de database. De kranten mogen dan wel actief meedoen met de hype van Twitter, zij zullen er ongetwijfeld ook over berichten. Is de aandacht voor Twitter in handeling gelijk aan de aandacht voor Twitter in berichtgeving? Onderstaande visualisatie bevat het aantal berichten in de database dat per krant met ‘twitter’ is getagd, en waarin het medium dus genoemd is.

De berichtgeving over Twitter is het hoogst in de Spits, de krant die relatief weinig activiteit en populariteit op Twitter vertoont. Verder is de berichtgeving opvallend gelijk verdeeld, alle kranten hebben gedurende de afgelopen twee maanden een vergelijkbaar aantal berichten over Twitter geplaatst. Er lijkt dus geen verband te zijn tussen het aantal tweets, het aantal followers, en het aantal berichten over Twitter in de kranten. De analyse laat zien dat de kranten Twitter als onderwerp allemaal ongeveer even nieuwswaardig achten, maar dat er in activiteit en populariteit op Twitter toch heel veel variatie zit. De Telegraaf tweet bijvoorbeeld in grote getalen, heeft een relatief groot aantal followers, maar bericht niet opvallend veel over Twitter in de krant. NRC Next tweet maar weinig, heeft wel meer followers dan De Telegraaf, maar bericht net zoveel over Twitter in de krant. Andersom lijkt een frequente berichtgeving over Twitter ook niet te leiden tot een grotere populariteit op Twitter; De Spits bericht van alle kranten het meest over Twitter, maar vertoont zelf een zeer lage acitiviteit en populariteit op Twitter. Is het dan misschien zo dat het in tegenstelling tot de verwachting juist omgekeerd werkt? Dat een hogere activiteit en/of populariteit leidt tot een lagere berichtgeving?

Onderstaande visualisatie toont de relatieve percentages van de berichtgeving, followers en tweets van de kranten. Klik op de visualisatie om de interactie te activeren en te zien welke kleur bij welke krant hoort.


Creative Commons License photo credit: dan taylor

  1. Lewis, Woody. ’10 Ways Newspapers are Using Social Media to Save the Industry.‘ Mashable/Social Media, 2009. 23-11-2010 <http://mashable.com/2009/03/11/newspaper-industry/ []
Dit artikel is geschreven door op Thursday, November 25th, 2010 en is terug te vinden onder Analyse, WG01. Het artikel is getagged met.
Blijf op de hoogte van reacties middels RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achter laten, of een trackback vanaf je eigen site maken.

Leave a Reply

Nieuwe media in de pers

Welke nieuwsbron besteedt de meeste aandacht aan nieuwe media? Een overzicht.

KrantenArtikelenMetareports
De Pers38450
NRC Handelsblad31826
Spits27621
Reformatorisch Dagblad26011
Het Parool2416
De Telegraaf23824
De Volkskrant20144
NRC Next19243
Metro1475
Het Financieele Dagblad1263
Algemeen Dagblad1005
Trouw9811

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags